Kategoriarkiv: News

Corporate Engagement Award: Bästa sport- och fritidsprogram

ENABLE Sveriges samverkansmodell vann Corporate Engagement Awards 2019 i London!

Inom ENABLE Sverige är vi oerhört glada och stolta över det internationella erkännande vi fick, då vi den 12 juni 2019 tilldelades förstapris – guld – på Corporate Engagement Awards i London. Priset, Bästa sport- och fritidsprogram, ingick i kategorin Partnerships. Motiveringen tog avstamp i den ofta infekterade och känslostyrda offentliga debatten runt fotbollen och belönade den systematiska samverkansmodell vi utvecklat för att säkra ett positivt och hållbart arbete i denna miljö. I motiveringen fanns bland annat följande rader:

”Judges agreed the project identified a clear problem and worked collaboratively to deliver the solution. It had a ’fascinating methodology and [was] very well thought out, with a strategic focus,’ said one judge. Another added, ’A valuable piece of work addressing a significant issue within the footballing community in Sweden, developing best practices that can be applied in other countries to address similar issues.’”

Bland konkurrenterna i samma kategori återfanns jättar som Heineken och deras samarbete med UEFA och Champions League. Att vinna guld i med ett så starkt startfält gör oss naturligtvis särskilt stolta.

Vi vill samtidigt betona att vi även ser den svenska fotbollsmodellen och dess aktörer som mottagare av priset. Trots den senaste tidens problematiska utveckling runt fotbollen, har ENABLE Sverige alltid upplevt ett starkt engagemang från samtliga våra centrala partners. SvFF, SEF, SFSU och polisen har alla spelat viktiga roller och bidragit med kunskap i vår strategiska utveckling. Representanter för organisationerna har deltagit i konstruktiva dialoger i alla våra aktiviteter, antingen det handlat om strategiska samtal, observationer, workshops, möten, seminarier eller konferenser. Vi hoppas och tror att det vi gör tillsammans ska kunna bidra till att återställa goda arbetsrelationer runt svensk fotboll och i framtiden förebygga nya konflikter.

Ytterligare två mycket centrala partners ska ses som mottagare av priset. Den ena är Gålöstiftelsen och dess generalsekreterare Ingemar Persson, vars förtroende, uppmuntran och ekonomiska stöd har varit en förutsättning för vårt arbete, inte minst genom att tidigt garantera en flerårig finansiering. Den andra är Lundquist Srl, som under lång tid bistått oss i hållbarhets och kommunikationsfrågor. De var bland annat ett oerhört stöd vid framtagandet av rapporten ”Perspektiv på svensk fotboll”, som var en stor anledning till att vi tilldelades CEA-utmärkelsen.

Slutligen vill vi tacka professor Clifford Stott och Keele University, Storbritannien. Clifford Stott startade, tillsammans med Filip Lundberg Verendel, vad som då var ENABLE-projektet och spelade en central roll i verksamheten från 2014 fram till vår omorganisation till ENABLE Sverige i januari 2018. Keele University har fortfarande en roll i organisationen via Neil Williams, som ingår i vår styrgrupp och vars doktorandtjänst finansieras av ENABLE Sverige och universitetet gemensamt.

Dags för omstart av samverkan mellan Polisen och svensk fotboll

(Denna artikel skrevs ursprungligen för Expressen Debatt och publicerades 1 juni 2019).

Under våren har en het debatt rasat om hur man bör arbeta med säkerhet och trygghet runt svensk elitfotboll. Sprickan mellan å ena sidan Polisen och å den andra Svensk Elitfotboll, klubbar och supportrar har varit monumental. Vi har nu nått en punkt då samtalen om arbetet bör startas om, både av säkerhetsskäl och för att värna ett bredare förtroende för Polisen som myndighet.

Säkerhetsarbetet runt svensk fotboll har de senaste åren varit bra. Sverige har varit ett föregångsland internationellt, såväl i termer av Polisens taktiska koncept som fotbollens samverkan med supportermiljön och utveckling av evenemangsarbetet. Internationella aktörer har studerat och imponerats av hur Polisen, fotbollen och supportrarna samverkat.

Det har inte varit friktionsfritt, men det har fungerat. Resultatet har varit ett successivt förbättrat ordningsläge.

 

Konflikten 2019

I början på 2018 förändrades förutsättningarna. En nationell ramöverenskommelse om säkerhetsarbetet slöts mellan Polisen och Riksidrottsförbundet (RF). Svensk Elitfotbolls (SEF) och klubbarnas röst i samtalen om säkerhetsarbetet försvagades påtagligt. Delvis som en följd har en ny strategi implementerats med full kraft under våren 2019, i Polisens arbete med svensk fotboll. I de så kallade ”Tillstånd för match”, har Polisen infört vad klubbarna uppfattat som kraftigt ingripande villkor om hur de ska arbeta med fotbollsevenemangen.

Kritiken mot Polisens villkorstrategi har varit hård. Den har fördjupats av att den arbetats fram i samverkan med RF, men inte fotbollens aktörer. Resultatet har blivit en djup förtroendekris mellan Polisen och fotbollen. Samtidigt har åtgärderna rört upp heta känslor även bland svenska supportrar.

 

Ökad risk

Från ENABLE Sveriges sida oroas vi djupt av läget. Framgången i svenskt säkerhetsarbete runt fotbollen, har vilat på en balans mellan dialogbaserad och tvingande metodik. Man har arbetat med att bygga förtroende mellan parterna.

Med den nya villkorsstrategin har denna linje brutits. Den havererade samverkan och de stämningar som uppstått inom supportermiljön, har sannolikt ökat riskerna snarare än minskat dem. Den kan antas ha påverkat arbetsmiljön för både Polisens och klubbarnas personal negativt. Den undergräver dessutom förtroendet för Polisen som myndighet bland tusentals unga svenskar, som i många fall tidigare inte ifrågasatt Polisen på det viset. Åtgärdas inte orsakerna, så blir det på sikt ett direkt demokratiproblem.

 

En ohållbar situation

Situationen försämrades ytterligare efter avslöjandet att samtalen om strategin förts inom en liten grupp personer på absolut högsta nivå inom Polisen, RF och Brottsförebyggande Rådet. Den är därmed framarbetad på en nivå som är långt från den operativa kompetensen kring det komplexa arbetet med fotbollsevenemang, ett intryck som förstärks av att till och med polis på operativ nivå öppet ifrågasatt strategin. RF-ordföranden Björn Eriksson anklagades därtill för att, genom kopplingar till intresseorganisationen Säkerhetsbranschen, ha haft ekonomiska incitament att förespråka villkorsstrategin.

Om misstron mot strategin var djup innan, så tycks den efter avslöjandet vara närmast irreparabel. Det finns därför inte längre förutsättningar att arbeta vidare vare sig med nuvarande samverkansformer eller strategi.

Situationen är ohållbar. Det krävs en nystart.

 

Vägen framåt

Hur kan vi då gå vidare? Från ENABLE Sveriges sida rekommenderar vi följande:

 • Villkorsstrategin bör omedelbart pausas. Det är inte rimligt att tro att man kan återställa förtroende och samverkan mellan parterna, samtidigt som man tillämpar en arbetsmetodik som skapar så djup splittring.
 • RF bör ta ett steg tillbaka från samtalen om säkerhetsarbetet runt fotbollen. Ansvaret bör ligga så nära den operativa kompetensen som möjligt, såväl inom Polisen som i det här fallet fotbollen.
 • Dialogen om säkerhetsarbetet bör fortsättningsvis föras mellan beslutande instanser inom Polisen och fotbollen, samt inkludera operativ kompetens på båda sidor.

Inget av detta bör vara vare sig kontroversiellt eller komplicerat, då det ligger i linje både med hur man arbetat tidigare och hur det var tänkt att man skulle arbeta framöver. De konkreta samtalen kan ta vid på den punkt där man senast var överens.

Nuvarande situation är i alla händelser mycket allvarlig – men den kan förbättras. Om parterna agerar snabbt och distinkt, så kan de sannolikt snabbt hitta tillbaka till tidigare framgångsrika samverkan.

Då kan Polisens och den svenska fotbollens gemensamma arbete åter bli ett internationellt föredöme. Det skulle gynna oss alla.

 

Anders Almgren
Filip Lundberg
Jonas Havelund

ENABLE Sverige

Möte med kultur- & idrottsministern om läget i svensk fotboll

ENABLE Sverige satt under tisdagen 21/5 i möte med kultur- & idrottsminister Amanda Lind. På agendan stod ett samtal om arbetet för en säker, trygg och stämningsfull svensk fotboll.

Mötet initierades av kulturdepartementet, som ett led i ansvarigas informationsinsamling om arbetet med svensk fotboll samt den pågående debatten om villkorsskrivning. Närvarande vid det drygt en timma långa mötet var bland andra kulturminister Amanda Lind och statssekreterare Helene Öberg. ENABLE Sverige representerades av Filip Lundberg Verendel och Anders Almgren.

 

Delar av ENABLE Sveriges syn i frågan har tidigare kommunicerats offentligt:

I en rad trådar på Twitter, flera av dem sammanfattade här. https://twitter.com/EnableSverige/status/1124235091419500545

I podden Vårt blåa lag, aktuellt avsnitt hittar ni här. https://podcasts.apple.com/se/podcast/62-fotbollen-och-polisen-enable-sverige/id1252795901?i=1000437934617

ENABLE Sverige nominerade till internationell utmärkelse

Vi är stolta över att kunna dela nyheten att ENABLE Sverige, i hård konkurrens, har blivit nominerade till en prestigefylld utmärkelse i den internationella tävlingen Corporate Engagement Awards. ENABLE Sverige är nominerade i kategorin ”Best sport and leisure programme”, översatt ”Bästa sport och fritidsprogram”.

Corporate Engagement Awards hålls i London den 12 juni och hedrar tre nyckelområden – CSR-program, företagspartnerskap och kommunikationsstrategierna kring dessa. Ett genomgående tema i tävlingen är stakeholder engagement.

Nominerade till kategorin Bästa sport och fritidsprogram är:

 • ENABLE Sverige och Lundquist
 • Heineken, UEFA och Edelman
 • DP World FZE
 • Dulux och Threshold Sports

 

Mer information om utmärkelsen / eventet:

http://www.corporateengagementawards.com

http://www.communicatemagazine.com/news/2019/2019-corporate-engagement-awards-shortlist-announced/

Kontakt:

anders.almgren@enable-sverige.org

ENABLE Sverige i debatten om villkorsskrivning

ENABLE Sverige har den senaste tiden agerat offentligt i konflikten om villkorsskrivning, på ett sätt som vi i liknande situationer ofta undviker. Här sätter vi det i sitt sammanhang.

Enligt ENABLE Sveriges kommunikationspolicy, strävar vi normalt efter att i första hand bidra till samtalet om svensk fotboll i direktkommunikation med våra partners (fotbollen, supportermiljön och Polisen). Detta gäller i synnerhet vid pågående konflikt eller i direkt anslutning till incidenter. De senaste veckorna har vi emellertid agerat offentligt på ett sätt som vi inte brukar göra. Exempel är twittertrådar, uttalanden i Expressen samt deltagande i podden Vårt blåa lag och deras serie om ”Fotbollen och Polisen”, där vi resonerat om den pågående debatten om villkorsskrivning.

Att vi den här gången valt en mera offentlig kommunikation ligger i linje med ett av ENABLE Sveriges huvudsyften: att försöka bidra till en mera nyanserad och kunskapsbaserad debatt.

Vad är det den här frågan handlar om? Hur ser kunskapsläget ut? Vilka effekter kan vi tänka oss att Polisens aktuella strategi kring villkorsskrivning kan få? Vilka olika perspektiv kan man lägga an på frågan?

I den allvarliga situation som uppstått, där positionerna framför allt mellan Polisen och supportermiljön låste sig i ett extremt polariserat läge och man kunde vänta sig en snabb utveckling i negativ riktning, ansåg vi att vi den här gången måste agera mera offentligt.

Att vi tar ställning i sakfrågor, betyder dock inte att vi frångår vår ambition om att vara partsneutrala. Vi försöker se och förstå frågorna från alla parters perspektiv. Men utifrån den kunskapsbas vi arbetar med måste vi också kunna bedöma, tolka och uttala oss om den aktuella situationen.

Det är vad vi gör i nuvarande situation. Detta sagt med förhoppning om att alla parter gör vad de kan för att hitta tillbaks till en fungerande samverkan. Det är i tillsammans, i direkta samtal mellan Polisen och fotbollens aktörer, som den här frågan kan lösas.

ENABLE Sverige – det här är vi

ENABLE Sverige – vad är det egentligen? Vad vill vi fylla för funktion, vilka mål har vi och hur förhåller vi oss till samtiden inom svensk fotboll? Detta är frågor som besvaras i en ny, grundlig rapport som publiceras idag.

Under 2018 har en omfattande omstrukturering av ENABLE genomförts. Vi har lämnat projektformen och markant breddat vår verksamhet. Resultatet har blivit ENABLE Sverige – ett samverkans- och utvecklingsinitiativ inom svensk fotboll.

Bakgrunden till verksamhetsöversynen var en rad djupsamtal med våra centrala partners – Svenska Fotbollsförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollsupporterunionen samt Polisen – vintern 2017/2018. Ambitionen var att identifiera de områden där partners skulle kunna ha maximal nytta av vår verksamhet. Det tidigare stora fokuset på vetenskaplig produktion med betoning på Polisens verksamhet behövde kompletteras med ett arbete som ligger närmare samtliga parters vardag. Översynen har påverkat allt från vår associationsrättsliga form, vårt syfte och våra mål, våra kunskapsmässiga utgångspunkter och arbetskoncept till personalgruppens sammansättning.

Arbetet för att styra om verksamheten har fortgått hela året, parallellt med det ordinarie arbetet. Processen är dock inget som enbart pågått under 2018. Tvärt om, ENABLE har varit i en konstant omdaning ända sedan vad som då var ett projekt grundades – arbetet har förändrats i takt med omgivning och utmaningar.

Hela resan, men framför allt vår nya form och hur vi samspelar med samtiden inom svensk fotboll, sammanfattas i vår nya rapport ”Perspektiv på svensk fotboll”.

Ladda ner rapporten här.

ENABLE Sverige-event i Norrköping: summering av en Regional FUS

Den 16-17 september genomfördes ENABLE Sveriges första Regionala Forum för Utveckling och Samverkan (Reg FUS). Eventkonceptet samlar representanter för de centrala parterna runt fotbollen och syftar till att utveckla samverkan, kunskap och arbetsmetoder inom svensk fotboll och polis.

ENABLE Sveriges regionala FUS är ett studiebesöks- och utbildningskoncept, som vi testar under 2018 för att förhoppningsvis göra till en stående del av vår verksamhet under 2019.

FUS-konceptet
Konceptidén Forum för Utveckling och Samverkan genomfördes första gången i december 2017 och var då en nationell utbildnings- och diskussionskonferens, där vi samlade representanter för Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll (SEF), klubbar i Allsvenskan, Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) samt Polisen. Nu har vi utvecklat konceptet i en regional form, men byggt det kring vad som i grunden är ett studiebesöksevent vid en svensk elitfotbollsmatch. Kring detta lägger vi in utbildningsinslag samt utvärdering och reflektion kring de fältobservationer vi gör.

Eventet pågår i två dagar – under matchdag samt förmiddagen efter – och består dels av en konferensgrupp som deltar båda dagar och dels av en seminariegrupp som bara deltar dag 2. Grundidén är att ha med representation från klubbar, deras supportermiljö samt deras lokala polis. Detta är förstås ambitiöst och det är svårt att få med alla, men det är viktigt att alla får erbjudandet.

Deltagarna
Till seminariegruppen, som bara deltar dagen efter match, bjuds representanter för hemmalaget, bortalaget samt respektive lags supportermiljö och lokala polismyndighet in. I detta fall deltog IFK Norrköping, AIK samt polis från Norrköping och Stockholm. IFK representerades av tf klubbchef, säkerhetsansvarig, evenemangsansvarig samt SLO. Tyvärr kunde inte IFK-supportrar delta. Norrköpingspolisen representerades av kommenderingschef, polisinsatschef, arenabefäl, olika stabsfunktioner samt supporterpolis. För AIK deltog bitr säkerhetsansvarig samt SLO. Inga AIK-supportrar kunde stanna över måndagen, men Stockholms evenemangspolis närvarade.

Konferensgruppen, som deltar båda dagar, byggs kring samma bredd av aktörer. Dessa bjuds in från två valda orter med svenska elitfotbollslag. Tanken är att klubb-, supporter- och polisrepresentanter från dessa orter ska delta i hela eventet tillsammans, både för att få en personlig relation och för att få studera och diskutera inslag i matchevenemanget från respektive perspektiv. Förhoppningen är att detta ska leda till utveckling av samverkansrelationer, gemensam kunskap och ömsesidig förståelse.
http://aicec.org/
Vid detta event valde vi att fokusera på Örebro och Göteborg. Vi bjöd därför in Örebro SK med supportrar, samt representation för Polisregion Bergslagen. Från Göteborg bjöd vi in representanter för Örgryte IS, deras supporterklubb Balders Hage samt representanter för Göteborgspolisen. Samtliga erbjöds två platser var. Tyvärr fick vi ett sent återbud från Örebro SK, men Göteborgsdelegationen var komplett med två representanter för varje aktör. Dessutom närvarade Polisen Bergslagen. Utöver dessa erbjuds även SvFF, SEF, SFSU och Polisen nationellt en plats var.

Programmet
Programmet är delat i tre delar: ett utbildnings- och informationsseminarium, en matchdagsstudie samt ett utvärderingsseminarium:

Dag 1; enbart konferensgruppen deltar

 • Utbildnings- och informationsseminarium, två timmar
  Seminariet hålls ca 6 h före matchstart och omfattar följande punkter:
  o   Teorigenomgång, om bla folksamlingar och social identitet, gruppdynamik och risk samt konfliktreducerande principer.
  o   Praktisk information om aktuell lägesbild, förväntad logistik etc inför matchen.
 • Evenemangsstudien, resten av matchdagen
  o   Gruppen blir geografiskt indelad i små observationsgrupper, för att maximera lokal kontakt klubb-polis-supportrar samt omfatta olika perspektiv.
  o   Grupperna får särskilda ansvar utifrån aktuell lägesbild, samt delar av evenemanget som arrangören vill få feedback på.
  o   Grupperna uppmanas att tillämpa teorin genom att analysera vad de ser utifrån de konfliktreducerande principerna.

Dag 2; samtliga deltar

 • Diskussionsseminarium, kl 9-12 dagen efter match
  o   Inledning: observationsgrupperna förbereder redovisning i storgrupp separat, övriga får samma teoretiska genomgång som gjordes dag 1.
  o   Observationerna presenterar sina resultat i storgrupp.
  o   Diskussion i storgrupp enligt agenda som sätts gemensamt.

ENABLE Sverige ansvar för att leverera minnesanteckningar från utvärderingssamtalet inom en vecka. I dessa försöker vi utifrån gruppens diskussioner lista både exempel på ’good practice’ och på utvecklingsområden för såväl klubbar som polis.

Intryck från dagarna
Anteckningarna från våra regionala FUS är interna arbetsdokument – alla potentiella framtida deltagare ska kunna känna sig säkra på att de inte blir ’offentligt uthängda’ om något skulle gå galet. Generellt kan vi dock konstatera att vi fick se ett evenemang som förflöt på ett väldigt positivt vis, väl faciliterat av samtliga inblandade aktörer. Såväl arrangör och gästande förening som Polisen har anledning att vara mycket nöjda med insatsen.

Vi noterar även att uppslutningen under utvärderingsseminariet, inte minst från IFK Norrköping, Norrköpingspolisen och med närvaro av Balders Hage som observatörer, var imponerande. Att samla representanter med så skilda funktioner och bakgrund, för omedelbar utvärdering av en gemensam insats, är sannolikt unikt i Europa. Vi noterar även att både ENABLE Sverige-gruppen och de deltagare som uttalat sig, upplevde konceptet som lärorikt och givande.

Vi hoppas att det ska finnas ett fortsatt intresse för konceptet från svensk fotboll och Polis och att det ska kunna bli en stående del av ENABLE Sveriges arbete under 2019.

Svensk polis har ett bra koncept för arbete med svensk fotboll – men skulle gynnas av en starkare nationell samordning

ENABLE-projektet (numera ENABLE Sverige, efter omorganisation i början på 2018) introducerades 2014. I centrum för verksamheten under de första åren, fram till och med 2017, stod observationer av matchevenemang. Vid dessa samlades en tvärgrupp av intressenter från fotbollen – klubbfunktionärer, supportrar, poliser och akademiker från både Sverige och utlandet – för att identifiera och dokumentera ’good practice’ i evenemangen kring svenska fotbollsmatcher. Tre skribenter kopplade till ENABLE har nu publicerat en analys av observationerna, med särskilt fokus på Polisens roll.

Artikeln är baserad på 16 observationer i Sverige samt en match utomlands där ett svenskt lag deltog. Vid samtliga matcher utom matchen utomlands, deltog en bred uppsättning intressenter i insamlingen av den information som de tre författarna bearbetat och analyserat.

Den data som artikeln bygger på understryker att svensk polis har utvecklat ett starkt och sammanhängande operativt koncept, som visat sig kunna förebygga eller de-eskalera negativa situationer runt fotbollsmatcher. Mera specifikt pekar artikeln på att det testprojekt som genomförs i Polisregion Stockholm med en kombination av specialiserad supporterpolis och evenemangspolis – i båda fall små enheter, där den förra är inriktad på spaning och och den senare på förtroendebaserat relationsbyggande gentemot supportermiljön – tycks vara en modell som kan bidra till en förbättrad dialog mellan polis och supportermiljö, utan att minska polisens förmåga att upprätthålla lag och ordning eller lagföra individer när det är nödvändigt. Den förstärkta kommunikationen har bidragit till mindre känsla av motsättning och högre grad av gemensamma förväntningar på hur matchdagen ska förlöpa, vilket haft en god effekt på ordningssituationen. I artikeln föreslås därför att ett permanentande av modellen i Stockholm samt en nationell implementering av denna modell bör genomföras, inte minst då harmonisering över hela landet skulle innebära en större tydlighet i Polisens förhållningssätt.

Artikeln framhåller även att utvecklingen av ”eventpolis”, större enheter inom den Särskilda Polistaktiken där personalen särskilt utbildas i att hantera folksamlingar genom konfliktreduktion, underlättande och kommunikation, har varit ett positivt steg mot att förbättra en dialogbaserad strategi. Konceptet syftar till att man genom att aktivt söka en positiv kontakt med supportrar, ska kunna skapa en avspänd atmosfär och därigenom förebygga eller undvika negativa situationer. Eventpolis har varit ett centralt inslag i denna taktik. Observationerna tyder på att både supportrar och klubbarnas SLO:er (Supporter Liaison Officers, en supportersamordningsfunktion) välkomnar initiativet. Konceptet har därmed en stor potential, särskilt om det stöds av en nationell harmonisering och följs av utbildningsprogram för att säkerställa konsekvens över hela landet.

Artikeln förespråkar därför en starkare nationell samordning av detta koncept inom polisen.

 

Om artikeln

Artikeln ”Policing football crowds in Sweden” är författad av Clifford Stott, Jonas Havelund och Neil Williams. Den publiceras i den internationella tidskriften Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.

’Rivalitet och samverkan’ ges ut på engelska

Förra sommaren publicerades antologin ’Rivalitet och samverkan’ av ENABLE Sverige, i samarbete med främst SLO:er och aktiva supportrar inom svensk fotboll. Temat var hur supporteraktörer uppfattar sin interaktion med olika aktörer runt fotbollen: supportrars samverkan med exempelvis SEF och Polisen, liksom hur bilden av supportrar i media eller offentliga utredningar uppfattas av dem som beskrivs. Ambitionen var att ge supportermiljön en röst utanför deras normala plattformar och att bidra till förståelse av supporteridentiteter bland fotbollens andra intressenter.

Nu ges antologin ut även på engelska, under namnet ’Conflict and Collaboration’. Detta är ett led i ENABLE Sveriges ambition att bidra med perspektiv i den internationella fotbollsdebatten. Vi vet att det finns en hel del intresse ute i Europa, för den svenska synen på samverkan och dialog inom fotbollen och vi hoppas att antologin kan bidra till att möta detta intresse.

Förra sommaren publicerades antologin ’Rivalitet och samverkan’ av ENABLE Sverige, i samarbete med främst SLO:er och aktiva supportrar inom svensk fotboll. Temat var hur supporteraktörer uppfattar sin interaktion med olika aktörer runt fotbollen: supportrars samverkan med exempelvis SEF och Polisen, liksom hur bilden av supportrar i media eller offentliga utredningar uppfattas av dem som beskrivs. Ambitionen var att ge supportermiljön en röst utanför deras normala plattformar och att bidra till förståelse av supporteridentiteter bland fotbollens andra intressenter.

Nu ges antologin ut även på engelska, under namnet ’Conflict and Collaboration’. Detta är ett led i ENABLE Sveriges ambition att bidra med perspektiv i den internationella fotbollsdebatten. Vi vet att det ute i Europa finns en hel del intresse för den svenska synen på samverkan och dialog inom fotbollen. Vi hoppas att antologin kan bidra till att möta detta intresse.

Både den engelska och den svenska versionen av ’Rivalitet och samverkan’ finns för gratis nedladdning som pdf. Ni hittar dem på länkarna nedan.

Rivalitet och Samverkan

Conflict and Cooperation

ENABLE Sverige på SFSU-möten

ENABLE Sverige deltog nyligen på två medlemsmöten som Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) satte upp i Göteborg och Stockholm. Här följer några reflektioner kring mötena.

I slutet på maj och början på juni satte SFSU upp två medlemsmöten i Göteborg och Stockholm. Orsaken var att de fått signaler från sina medlemmar om att relationen med Polisen upplevs som allt mera problematisk. SFSU valde i det läget att lyfta frågan för diskussion med medlemmarna, för att därefter kunna förmedla en välgrundad och systematisk lägesbild till myndigheten och föra samtal om situationen.

ENABLE Sveriges roll på mötena – ’motpartsförståelse’
SFSU bad oss delta för att informera bland annat om Polisens taktik i arbete med folksamlingar – Särskild Polistaktik (SPT). Vi skulle även ge perspektiv i diskussioner samt svara på frågor på en del andra aktuella ämnen. Exempel på det senare är hur villkorsskrivning för klubbarnas matcharrangemang går till, som i vissa fall resulterat i omstridda neddragningar av klackläktarkapacitet. Tanken var att ökad kunskap om ’motparten’ och en balanserad diskussion om problemen, leder till färre missförstånd i framtiden och ett stabilt underlag då SFSU senare tar diskussionen med Polisen.

Detta – kunskapsspridning, motpartsförståelse och samverkan – överensstämmer helt med ENABLE Sveriges mål. Vi är dessutom väl bekanta med både polistaktiken och rollen att förmedla förståelse för ’motparter’, eftersom vi ofta anlitas just för det i Polisens utbildningar av personal som ska arbeta med fotbollsmiljön. I de fallen kopplar vi samman teorin bakom vårt arbete och Polisens SPT (se mer här), med en balanserad förståelse för supportermiljön och de uttryck denna tar sig. Ambitionen är att Polisens personal ska kunna se och förstå de positiva delarna, men även sätta gränsöverskridande beteenden i ett sammanhang för att lättare kunna agera proportionerligt och professionellt även i stressade situationer.

De två SFSU-mötena blev första gången vi fick tillfälle att göra samma sak åt andra hållet. Det här är viktigt, eftersom ökad kunskap och ömsesidig förståelse både kan förebygga onödiga konflikter och lägga grunden för konstruktiva diskussioner kring de intressemotsättningar som ändå uppstår.

ENABLE Sverige neutrala
ENABLE Sverige strävar alltid efter att vara (och uppfattas som) en neutral part i arbetet kring svensk fotboll. Att vi deltar i supportermöten om irritation mot Polisen – och dessutom talar om myndighetens taktik och metoder – kan med det sagt förstås vara känsligt. Vi var därför särskilt noggranna med att vara öppna och korrekta i förberedelserna för de här mötena.

Med SFSU:s välsignelse förde vi en förberedande dialog med vår kontaktperson inom Polisen. Vi gick igenom mötenas syfte samt innehållet i vår dragning om SPT, både för att säkra riktigheten och för att våra Partners inom Polisen skulle vara medvetna om vad som händer och varför. Vi informerade därtill kontaktpersoner i de stora polisregionerna om det hela.

Avslutnings ska det sägas att SFSU:s sätt att hantera den här frågan ger ett systematiskt och konstruktivt intryck; vi är glada att vi anlitades för att bidra i arbetet. Vad beträffar själva resultatet av mötena, så hänvisar vi till www.sfsu.nu för mera information.