Filip Lundberg

Filip Lundberg är en av ENABLE:s grundare och är nu huvudansvarig för projektets finanser och ekonomi. Han har en magisterexamen i statsvetenskap och är, vid sidan av deltidsarbetet för ENABLE, hållbarhetsansvarig och analytiker inom Djurgården Fotboll och Hockey. Lundbergs ansvarar för att hjälpa klubben att utveckla, genomföra och kommunicera Djurgårdens hållbarhetsåtaganden till dess intressenter i ett krävande fotbollssammanhang.

Lundberg har omfattande kunskaper om svensk fotboll och dess relationer till politik, polis, fans och media. Han har erkänts både nationellt och internationellt för sitt arbete med hållbarhet i fotboll. Han har blivit inbjuden att presentera klubbens arbete på stora internationella konferenser samt till ledande europeiska fotbollsklubbar.