Jonas Havelund

Jonas Havelund är forskare vid Syddanska Universitetet i Odense. Han är också ansluten till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

De senaste tio åren har han bedrivit högkvalificerad forskning på supportrar, fotbollsverksamhet och samspelet mellan fotbollssupportrar och polis. Han har samarbetat med dansk polis sedan 2007 och har tillsammans med kollegor utvecklat en strategi för dialog med fotbollssupportrar som nu är fullt implementerad i Danmark.

Havelund har vidare engagerats som konsult till Justitieministeriet och danska klubbar. Han föreläser regelbundet vid utbildningsprogram för poliser och arenasäkerhetspersonal.