Twittertrådar

Vi har här samlat några av våra trådar på Twitter, där vi resonerar om aktuella ämnen utifrån förhållningssätten i vår arbetsmodell – vår kunskapsbas, våra krav på evidens och systematik och vår målsättning om informations- och kunskapsspridning.

Syftet med att samla det här är både att tillgängliggöra informationen och att exemplifiera hur vi praktiserar våra förhållningssätt.

 

Komplexa problem kräver komplexa åtgärder, 19/2 2020

Med utgångspunkt från en Fredrik Gårdare-tweet från Tryggare Sveriges seminarium om gängkriminalitet, reflekterade vi om vad som krävs i arbete med komplexa utmaningar.

 

Vad tycker allsvensk publik om pyroteknik? 18/12 2019

Ytterligare en läsarfråga ville höra om man vet vad allsvensk publik tycker om pyroteknik och vad det i så fall innebär för arbetet med fenomenet.

 

Vad tycker ENABLE Sverige är viktigast att jobba med runt fotbollen? 18/12 2019

En annan läsarfråga: vilka tre utmaningar fotbollens, polisens och supportermiljöns aktörer skulle få jobba med, om ENABLE Sverige fick sätta agendan.

 

Varför förväntas supportrar agera mot ordningsstörare? 16/12 2019

Vi avslutade 2019 med att besvara lite läsarfrågor. Den första lyfte fenomenet att supportrar, i offentlig debatt, ofta förväntas ”stoppa ordningsstörare” – samt att det i andra sammanhang inte är så. Hur såg vi på orsaken?

 

Dialogbaserade metoder i Frankrike? 8/11 2019

Med utgångspunkt från en diskussion i podden Bank & Frändén resonerade vi om utvecklingen mot mer samverkan runt fransk fotboll och jämförde med situationen i Sverige. 

 

Beror förekomsten av illegal pyroteknik på usel visitering? 11/10 2019

Efter ett medialt utspel från Polisen om att förekomsten av illegal pyroteknik på svenska läktare beror på att klubbarna inte visiterar ordentligt, resonerade vi om fenomenet utifrån aktuellt kunskapsläge.

 

Kommentar om riksdagsmotion om villkorstillämpningen, 1/10 2019

I slutet på september motionerade tre miljöpartister i Riksdagen om en översyn av Polisens villkorsstrategi. Vi kommenterade motionen.

 

Villkorsdebatten blossar upp efter lugn sommar, 30/9 2019

Efter en lugn sommar blossade konflikten kring villkorstillämpning upp igen, i och med nya ingripande villkor. Vi sammanfattade frågan, bland annat några av de tecken på radikalisering som synts på svenska läktare under året.

 

”Kommunikation” som specialistkompetens, 11/9 2019

Utifrån en SEF-tweet om SLO-utbildning, resonerade vi lite om vikten av att se kommunikation som en specialistkompetens för aktuella roller, tex SLO:er samt supporter-, evenemangs- och Delta80-polis.

 

Birgitta, GIF Sundsvall och supportersubkulturen som samhällsresurs, 7/8 2019

En kärleksförklaring till Giffarna från 75-åriga Birgitta som blev enormt viral, triggade oss att resonera om supportersubkulturens sociala och potentiella samhällsvärde.

 

Hållbar samverkan runt svensk elitfotboll, 24/6 2019

Signaler om att parterna runt fotbollen återupptagit en dialog för att lösa vårens infekterade konflikt kring villkorstillämpning, triggade oss att resonera om ”hållbar samverkan”.

 

Om ENABLE Sveriges offentliga kommunikation, 16/5 2019

I samband med villkorskonflikten så började vi agera mera offentligt, något vi normalt är försiktiga med. Vi satte det här i sitt sammanhang.

 

Brett perspektiv på villkorskonflikten, 12/5 2019

Efter en monumental, nyanserad och bred artikel om villkorsfrågan av Expressens Noa Bachner (där vi själva var en del), resonerade vi på ämnet – bland annat om supportermiljöns del i konfliktens uppkomst.

 

Villkor del 5: en alternativ villkorstillämpning, 2/5 2019

I en avslutande slinga i aktuell twitterserie, resonerade vi om alternativa sätt att tillämpa villkoren – som följer PM 2016:21, som tillämpats och som haft både konkreta effekter på läktarproblematik och resulterat i förbättrat lokalt samveransklimat.

 

Villkor del 4: PM 2016:21 – Polisens riktlinjer för villkor, 29/4 2019

För att förstå bakgrunden till Polisens villkorsstrategi samt potentiella vägar framåt, djupläste vi Polisens interna riktlinjer för villkorsskrivning. Vad säger PM 2016:21 och vilka möjligheter hade Polisen att justera sin strategi?

 

Villkor del 3: konfliktens uttryck och grundproblematik, 24/5 2019

För att bredda och fördjupa förståelsen av villkorskonflikten, studerade och beskrev vi dess uttryck – olika typer av villkor – samt vad vi uppfattar att de var ett djupare uttryck för.

  

Villkor del 2: reaktioner på villkorsstrategin, 23/4 2019

I en andra tweetslinga på villkorstemat, resonerade vi kring de reaktioner på villkorsstrategin som kommit från s-miljö, fotbollen och media, samt om de sannolika effekterna.

 

Villkor del 1: riskerna med konflikt, 18/4 2019

Efter tecken på havererat samverkansklimat mellan fotbollen och Polisen inför säsongen, resonerade vi om vad forskningen säger om riskerna med en konflikt.

 

Bravidapyrot – kommentar till efterdebatten, 15/3 2019

Efter det uppmärksammade rakettifo i cupderbyt mellan IFK Göteborg och GAIS gick debatten het. Vi kommenterade arbetsmetodiken, efter att företrädare för Polisen bland annat efterlyst ståplatsförbud.

 

Rakettifo, avbruten match – och vår uppmaning om efterarbete, 26/2 2019

Cupderbyt på Bravida mellan IFK Göteborg och GAIS avbröts efter ett rakettifo. Debatten exploderade – och vi uppmanade till sans och systematik.

 

Särskild Polistaktik – ett arbetssätt vi gärna stöttar, 19/2 2019

Två DN-artiklar om Särskild Polistaktik (SPT) fick oss att informera och resonera kring Polisens taktiska koncept, som tillämpas i arbete med folksamlingar.