Milstolpar 2018-

Nedan görs några nedslag vid viktiga tillfällen i ENABLE Sveriges historia.

 

2018

Grundandet av ENABLE Sverige

I början på 2018, efter en förändring av vår arbetsgrupp och styrning, inledde Filip Lundberg Verendel, Jonas Havelund och Anders Almgren den stora ombildningsprocess som innebar grundandet av ENABLE Sverige. Processen har omfattat alla delar av vår verksamhet och avslutades inte förrän början på 2020.

 

SLO-artiklar

Under 2018 publicerades två vetenskapliga artiklar – den ena är tillgänglig här – skrivna inom ramen för ENABLE-projektet; arbete och review-process hade pågått i ett par år. Artiklarna beskrev införandet och effekten SLO-systemet inom svensk elitfotboll. Huvudförfattare var Clifford Stott och Erik Madsen, den senare numera anställd på BRÅ men som tidigare arbetat med oss i flera sammanhang.

 

”Trygg fotboll i Göteborg” (TFG)

Under 2018 enagagerades ENABLE Sverige som extern projektledare i TFG, ett samverkansprojekt för att utveckla och fördjupa samarbetet mellan IFK Göteborg, Polisen i Göteborg samt Göteborgs Stad. Projektet finansierades av BRÅ och utvärderades av Malmö Universitet. Erfarenheterna utgör en viktig grund i vår syn på ”hållbar samverkan”.

 

”Perspektiv på svensk fotboll”

I slutet på 2018 gav vi ut hållbarhetsrapporten Perspektiv på svensk fotboll, där vi beskrev första fasen i ombildningen till ENABLE Sverige samt ENABLE-projektets historik. Rapporten markerade en ny inriktning och fastare form för vårt arbete. Här sattes även vår nuvarande grafiska profil.

 

2019

Idrottsminister Amanda Lind

I maj 2019 bjöds vi in till idrottsminister Amanda Lind för att informera om arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang och grunderna i konflikten om villkorsskrivning mellan svensk fotboll och Polisen.

 

Expressen Debatt

I maj 2019 – som en del av ENABLE Sveriges engagemang i debatten om villkorstillämpning inom svensk fotboll – publicerade vi en debattartikel i Expressen Debatt. Artikeln talade för värdet av samverkan och hög polislegitimitet och markerade, tillsammans med mer aktivitet på sociala medier, en riktningsförändring mot större närvaro i den offentliga debatten.

 

Förstapris i Corporate Engagement Awards

I juni 2019 tilldelades ENABLE Sverige det prestigefyllda Corporate Engagement Awards i London, bland annat för vår ”genomtänkta arbetsmodell” och för det sätt vi bedriver verksamhet tillsammans med våra partners.

 

Decidedly frosty

I enlighet med målet om kunskapsbaserat arbete och debatt, publicerade vi hösten 2019 ”Decidedly frosty” – en akademisk analys av Polisens villkorstillämpning under året och den konflikt som blivit resultatet. Vi beskrev redan vid säsongsstart vad teorierna förutspådde skulle bli resultatet av tillämpningen – ökad polarisering och minskad polislegitimitet. Då den ändå fortsatte, analyserade vi i ”Decidedly frosty” de synliga effekterna under året och beskrev även dessa. Teori och empiri visade sig överensstämma.

 

2020

Systemöversikt över svensk elitfotboll

I slutet på 2019 och i en uppdaterad version i början på 2020, lanserade vi en unik systemöversikt över arbetet med svenska elitfotbollsevenemang. Översikten beskriver hur arbetet hålls samman från en metanivå med aktörer och gemensamma mål, över rättsläge med lagar och styrdokument, ned till praktisk samverkan mellan parterna och operativt arbete. Översikten publicerades i två dokument, en översikt och en fördjupande bilaga, och tillgängliggjordes dels digitalt och dels i tryck som skickades till centrala intressenter runt fotbollen.

 

Rekommendationer till parterna runt svensk fotboll

I anslutning till publiceringen av systemöversikten, tog vi även fram en uppsättning rekommendationer till fotbollens primära aktörer. Temat var hur de, tillsammans och var för sig, skulle kunna stärka samverkan och utveckla arbetet runt fotbollen. Vi använde systemöversikten för att illustrera och kontextualisera förslagen.

 

”ENABLE Sverige 2020”

I början på 2020 släppte vi ett nytt presentationsmaterial – ”ENABLE Sverige 2020” – som sammanfattade resultatet av den förändringsprocess vi gått igenom sedan ombildningen till ENABLE Sverige. Betoningen låg på vår arbetsmodell, som håller samman arbetet från syfte och mål ned till vårt praktiska arbete inom våra arbetsområden.