Milstolpar 2014-2017

Nedan görs några nedslag vid viktiga tillfällen i ENABLE-projektets historia.

 

2014-2015

Grundande och finansiering

Under 2014 grundades vad som skulle bli ENABLE-projektet av Filip Lundberg Verendel, professor Clifford Stott och Jonas Havelund. Tidigt finansiellt stöd kom från bland annat Länsstyrelsen i Stockholm, men ett avgörande steg togs 2015 då Gålöstiftelsen garanterade en flerårig verksamhet.

 

Nationella partnerskap

En av de mest grundläggande delarna av vårt arbete, är de nationella partnerskap vi slutit med svensk fotboll, supportermiljö och polis. Detta lyfte tidigt vår verksamhet från att vara ”ett projekt i mängden” till att ge ENABLE en unik legitimitet inom svensk fotboll.

 

2016

Observationer & rapport

Från 2014-2017 genomförde ENABLE en rad observationer av svenska matchevenemang, tillsammans med observationsgrupper bestående av akademiker, poliser, klubbanställda och supportrar från Sverige, Danmark och Storbritannien. Arbetet manifesterade vår kunskapssyn där akademi och praktik möts och resulterade bland annat under 2016 i en stor rapport, Publikhantering i svensk fotboll, som även gavs ut på engelska.

 

2017

Expansion och operativ närvaro

I början på 2017 rekryterades Anders Almgren som heltidsanställd projektledare – idag verksamhetsansvarig – för att ge ENABLE en fastare struktur och större tillgänglighet i våra partners vardag. Samtidigt knöts Neil Williams till organisationen för att skriva en avhandling vid Keele University om bland annat polisidentiteter i Sverige och hur de påverkar polisens arbete runt fotbollen.

 

”Rivalitet och samverkan”

Sommaren 2017 gav vi ut antologin ”Rivalitet och samverkan”, i samarbete med en rad supporterprofiler och SLO:er i Sverige. Temat var supporterperspektiv på olika typer av samverkan inom svensk elitfotboll och manifesterade en vilja att bredda vårt fokus till andra aktörer än Polisen. Antologin trycktes på svenska och engelska.

 

Forum för Utveckling och Samverkan (FUS)

I december 2017 hölls vårt första FUS i samarbete med fotbollen och svensk Polis. Det första eventet var en nationell fortbildningskonferens som samlade säkerhetsansvariga och SLO:er från de allsvenska klubbarna, ett 40-tal polisbefäl från olika delar av landet samt aktörer på nationell nivå och gäster från Danmark och Storbritannien. Konceptet har senare utvecklats till regionala fortbildnings och samverkansevents.