ENABLE Sverige 2018-

Några år efter ENABLE-projektets grundande hade förutsättningar, utmaningar och behov förändrats inom svensk elitfotboll. Även vi behövde förändras.

Inför 2018 ombildades därför projektet och ENABLE Sverige grundades av Filip Lundberg Verendel, Jonas Havelund och Anders Almgren. Arbetsgruppen ändrades, organisationen gavs en fast form och vår nuvarande arbetsmodell togs fram. I och med detta breddade vi vår inriktning mot samtliga partners; fotbolls- och supporteraktörer lika mycket som Polisen. Samtidigt tonade vi ned betoningen på internationellt samarbete och riktade ett ökat fokus mot Sverige och operativ närvaro runt elitfotbollen. Vi tog även fram riktlinjer för vårt interna och externa arbete – det vi idag ser som vår arbetsmodell. Efterhand antog vi även en ny associationsrättslig form; från 2020 är vi organiserade som en ideell förening som driver näringsverksamhet utan vinstintresse.

Vad vi framför allt utvecklat inom ramen för ENABLE Sverige, är vår betoning på partsöverskridande samverkan som metod och struktur, vår egen roll som obunden hållbarhetsaktör för svensk elitfotboll samt vår interna organisation och operativa stringens, i hög grad manifesterad i vår arbetsmodell.