ENABLE-projektet 2014-2017

ENABLE Sveriges bakgrund kan spåras tillbaka till det tragiska dödsfallet i den Allsvenska premiären 2014, då en djurgårdssupporter avled efter en misshandel i samband med matchen Helsingborgs IF-Djurgårdens IF. Vad som då kallades ENABLE-projektet grundades av Filip Lundberg Verendel, professor Clifford Stott (Keele University, UK) och Jonas Havelund i tragedins efterspel. Projektet drevs i nätverksform och hade ett huvudfokus mot forskning, internationella nätverk och polisens arbete, något som speglade den tidens behov.

Från projekttiden finns många delar kvar som fortfarande är grundläggande i vårt arbete. Exempel är våra nationella partnerskap med de primära aktörerna fotbollen (SvFF, SEF och klubbarna), Polisen samt supportrarna (SFSU). Vidare vår betoning på vikten av kunskapsbaserat arbete samt vår kunskapssyn om att akademisk och erfarenhetsbaserad kunskap tillsammans måste utgöra grunden för arbetet.

Projektets arbete och tidiga historia återberättas i vår rapport Perspektiv på svensk fotboll.