Historik

ENABLE Sverige fick sin nuvarande form 2018. Då inleddes en ombildningsprocess och verksamhetsomläggning som avslutas först nu, två år senare. Här återger vi vår historik samt lyfter fram viktiga delar av utvecklingen.