Media

En central del av ENABLE Sveriges verksamhet handlar om kunskapsspridning av olika slag, samt en strävan att bidra till en kunskapsbaserad och nyanserad offentlig debatt om fotbollens möjligheter och utmaningar.

Här listar vi olika typer av viktig kommunikation – från akademiska artiklar, över presentationsmaterial eller kunskaps-sammanställningar till texter på vår hemsida och viktigare utspel på sociala medier.

2020

 

2019

 

2018

 

2017