Kommunikation

För att påverka den offentliga debatten mot en tydligare kunskapsbas och större nyansering, arbetar vi även med offentlig kommunikation. Främst har detta skett över Twitter, artiklar eller intervjuer i media samt deltagande i poddar. Det sker dock även i direkta möten med partners eller politiska makthavare. Som exempel på det sista har vi vid flera tillfällen haft kontakt med riksdagsledamöter och vid ett tillfälle kallats till Kulturdepartementet för att briefa kultur- & idrottsminister Amanda Lind med stab.

All vår kommunikation ska spegla våra mål och vår arbetsmodell.