Processledning och samverkansstöd

ENABLE Sverige kan under vissa omständigheter anlitas för stöd i samverkansarbete, exempelvis mötes- eller processledning. Vi tillämpar då de principer vi tagit fram för hållbar samverkan.

Som exempel anlitades vi under 2018 som extern processledare i samverkansprojektet Trygg fotboll i Göteborg (TFG). Detta syftade till att utveckla samarbetet mellan IFK Göteborg, Polisen i Göteborg samt Göteborgs Stad. Vi ansvarade för målstyrning samt utvecklings- och mötesledning. Projektet finansierades av Brottsförebyggade Rådet och utvärderades av Malmö Universitet – utvärderingen finns här.