Oberoende

ENABLE Sveriges möjlighet att bidra till arbetet för välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla evenemang förutsätter att vi är – och uppfattas som – en trovärdig aktör, lojala mot våra mål och vår arbetsmodell.

För att försäkra oss om det strävar vi efter att vara oberoende i förhållande till de primära aktörerna runt fotbollen. Vi arbetar i nära partnerskap med fotbollens och supportermiljöns företrädare samt med Polisen, men vi styrs av våra syfte och mål samt våra principer för kunskapsbaserat arbete.

Vi arbetar utifrån tre premisser för att värna oberoende och trovärdighet:

Partsneutralitet: vi är oberoende och självständiga i förhållande till de primära aktörerna runt svensk elitfotboll, men ska arbeta i nära samverkan med dem.

Saklighet: bedömningar ska göras utifrån vårt syfte och våra mål samt utifrån tillgänglig kunskap. Vid behov är vid beredda att ta ställning i sakfrågor, men det innebär inte att vi är för eller emot enskilda aktörer.

Kommunikation: vi ska sträva efter att i första hand ha en god, löpande direktkommunikation med samtliga våra partners. Offentlig kommunikation ska vara saklig samt spegla våra mål och vår arbetsmodell.