Syfte, vision och mål

Syfte

ENABLE Sveriges syfte är att stödja en hållbar samverkan inom svensk fotboll samt utvecklingen av välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla elitfotbollsevenemang.

 

Visionen är att…

Bidra till en positiv och hållbar utveckling av svensk fotboll där fotbollsaktörer, supportrar och polis samverkar för att identifiera och uppnå gemensamma mål.

Bidra till en nyanserad, kunskapsbaserad och inkluderande offentlig debatt om de möjligheter och utmaningar som omger fotbollen.

 

Mål

Stärka samverkan

ENABLE Sverige vill bidra till hållbar samverkan och ömsesidig förståelse mellan fotbollens huvudintressenter, genom att erbjuda en dialogplattform och en kunskapsbas för konstruktiva samtal och gemensamt arbete.

 

Kunskapsutveckling & -spridning

ENABLE Sverige vill delta i utveckling och spridning av kunskap och good practice bland intressenterna runt fotbollen, för att bidra till ett kunskapsbaserat och lösningsorienterat arbete.

 

Praktisk påverkan

ENABLE Sverige vill medverka i såväl aktivt fältarbete tillsammans med våra partners som i det offentliga samtalet, för att kunna påverka arbete och debatt samt för att själva lära av den expertis som finns bland praktikerna.

 

Vi beskriver hur vi arbetar för att uppnå detta under menyrubrikerna ”Arbetsmodell” och ”Praktiskt arbete”.