Arbetsmodell

Vår arbetsmodell – som utgör det gula fältet i bilden nedan – håller samman vår verksamhet från syfte och mål ned till det praktiska arbetet.

Arbetsmodellen definierar enkelt uttryckt hur vi själva ska arbeta inom ramen för våra praktiska arbetsområden, för att leva upp till våra egna krav på hållbarhet. Den illustrerar även centrala delar i hur vi anser att fotbollens primära aktörer bör samverka för att deras arbete ska leda till en långsiktig, positiv utveckling.

Modellen står på tre ben. De båda första fokuserar på att både praktisera och sprida idéerna om hållbar samverkan och kunskapsbaserat arbete. Det tredje fokuserar på att vi ska vara en trovärdig del av det praktiska arbetet och den offentliga debatten runt fotbollen.

 

Hållbar samverkan

En positiv utveckling runt fotbollen förutsätter att alla primära aktörers perspektiv inkluderas i arbetet. Vi försöker därför både inkludera dem i våra processer och bidra till goda samverkansrelationer i den det praktiska arbetet med fotbollen.

Centrala begrepp: gemensamma mål, gemensam kunskapsbas, formalia.

 

Kunskapsbaserat arbete

För att göra sakliga analyser och kunna fatta effektiva beslut, vill vi bidra till att arbetet runt fotbollen är baserad på etablerad akademisk och erfarenhetsbaserad kunskap samt en systematisk metodik. Naturligtvis ställer vi samma krav på oss själva.

Centrala begrepp: kunskapssyn, evidens och systematik, kunskapsutveckling.

 

Oberoende

För att vi ska vara trovärdiga, både i vårt praktiska arbete och i offentlig debatt, värnar vi om vårt oberoende i förhållande till våra partners.

Centrala begrepp: partsneutralitet, saklighet, kommunikation.