Hållbarhet i svensk fotboll

ENABLE Sverige finns till för att stödja svensk elitfotboll och dess ställning som en positiv och integrerad del av lokalsamhället. Vi ser oss själva som ett hållbarhetsinitiativ såväl för fotbollen som för omgivande samhälle.

 

Fotbollen som resurs och utmaning

Svensk elitfotboll är landets största arenaidrott, med över 2,5 miljoner besökare 2019. Därmed är det även en av landets största kulturyttringar, som tillför enorma sociala och ekonomiska värden för samhället.

Fotbollen är dock inte oproblematisk. Ibland sker saker som inte borde ske, till exempel beteenden som är olagliga eller skrämmande för omgivningen. Incidenterna kan ge upphov till intressekonflikter och hårda krav på åtgärder. Exponeringen är dessutom stor och de primära aktörerna runt fotbollen – Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, klubbarna, de olika supporterorganisationerna samt Polisen – hamnar lätt under press.

Ofta är debatten om hur man ska hantera utmaningarna, både internt och offentligt, infekterad och känslostyrd. Detta leder ibland till krav på mycket ingripande åtgärder och snabba resultat. Fotbollsmiljöns storlek och sociala komplexitet gör dock att det sällan finns lösningar av det slaget. Tvärt om, i de flesta fall krävs samarbete, tålamod och disciplin. Fallerar detta kan åtgärderna bli kontraproduktiva.

 

ENABLE Sveriges roll

Det är här ENABLE Sverige kommer in. Som en utomstående och oberoende part utan operativt ansvar, men med gedigen akademisk kunskap och erfarenhet av arbete på området, vill vi stödja parternas gemensamma arbete för välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla fotbollsevenemang. Vi vill dessutom göra det på ett hållbart sätt:

  • De sannolika effekterna av arbetet ska vara positiva på både lång och kort sikt.
  • Analys ska ta hänsyn både till det fackspecifika och helheten i det system som omger fotbollen – en åtgärd på ett område ska inte ha oförutsedda negativa effekter på ett annat.
  • Samverkan mellan de primära aktörerna ska klara intressekonflikter utan att resultera i kris.

En del i detta handlar om kunskaps- och metodutveckling. En annan om att försvara de metoder och strukturer som fungerar.  Det förtjänar att påpekas: arbetet runt svensk fotboll – framför allt samverkan mellan ovan nämnda aktörer – lyfts ofta internationellt som good practice inom exempelvis UEFA. ENABLE Sveriges arbetsmodell är byggd utifrån vad vi identifierat som framgångsfaktorerna kring detta svenska arbetssätt.

Vi vill därmed både sträva framåt och vara ett immunförsvar mot skadlig stress och opportunism.