Kunskapsbaserat arbete

I den ofta känslostyrda och stressiga miljö som elitfotbollen utgör, anser vi att ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt är av central betydelse. Inom ramen för ett sådant kan beslut fattas som leder till en positiv utveckling, snarare än raserar fungerande strukturer.

 

Med ”kunskapsbaserat arbete” avser vi en metodik där följande är centralt:

 

Kunskapssyn: vi ser akademisk och erfarenhetsbaserad kunskap som två sidor av samma mynt. Vi strävar efter att förena dessa såväl då vi tillämpar befintlig kunskap i praktiskt arbete, som i forskningsprocesser då kunskapsläget utvecklas.

 

Kunskapsbaserat arbete: vårt arbete ska utgå från befintligt kunskapsläge och systematisk analys. I fråga om arbetet med folksamlingar och subkultur är vår (liksom Polisens) teoretiska utgångspunkt socialpsykologisk och sociologisk forskning om bland annat social identitet och gruppdynamik.

 

Kunskapsutveckling: i de fall då kunskapsläget är svagt, vill vi bidra till studier och analys för att stärka det. I enlighet med vår kunskapssyn försöker vi i studieprocessen då kombinera vår egen akademiska bakgrund med praktisk expertis från våra partners.