Hållbarhet & affärsmodell

Vårt fjärde arbetsområde är internt; det handlar om ett utvecklingsarbete vi har att göra under 2019 för att fortsätta bygga ENABLE Sverige som organisation och arbetsmodell. En viktig del av arbetet med fotbollen, är dess roll och plats i samhället. Vi arbetar därför med att utveckla vår förmåga att förstå och beskriva både vår egen och fotbollens roll utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där hänsyn tas till såväl egen verksamhet som omgivande samhällskontext. Vår kompetens på området säkras av den erfarenhet på området som Filip Lundberg besitter.

Vid sidan av detta arbetar vi även med att bygga en modell för att säkra en långsiktig, ekonomisk hållbarhet i vårt arbete. Detta då stödet från Gålöstiftelsen, som sedan 2016 varit vår främsta ekonomiska partner, fasas ut som en del i det avtal som hela tiden legat till grund för samarbetet. Gålöstiftelsens stöd har varit en grundplåt för bygget av en självförsörjande organisation; vi avslutar nu detta uppdrag.