Metodutveckling & -spridning

Arbetsområdet metodutveckling och -spridning ligger nära föregående område om kunskap, men kretsar mer kring erfarenhet bland fotbollsmiljöns och Polisens praktiker och begreppet “good practice”. Vår ambition är dels att, i samverkan med dem som arbetar med fotbollen, identifiera och sprida fungerande arbetsmetoder och sätt att hantera olika utmaningar i evenemangsarbetet och arbetet med folksamlingar. Det är även att utnyttja den kunskap vi samlat på oss från akademien och tidigare observationer, för att vid behov hjälpa partners att utveckla organisationer eller metoder.

Under 2019 är vårt främsta fokus på detta område, att tillsammans med Svensk Elitfotboll (SEF) och SEFklubbarna ta fram en metodbank – en lättillgänglig kunskapsbank som samlar och presenterar hur de svenska klubbarna hanterar olika aspekter av matchevenemangen.