Kunskapsutveckling & -spridning

Detta arbetsområde hänger ihop med vad vi ovan kallade “gemensam kunskap” och en central del i en hållbar samverkan. Att parterna förstår de arbetsområden de delar på samma sätt, är helt avgörande för möjligheten att föra en konstruktiv diskussion om mål, prioriteringar och metoder. Vi vill bidra till att sprida dokumenterad kunskap och erkända erfarenheter, samt tillsammans med partners utveckla kunskapen på de områden där det finns luckor. Vi har följande tre fokusområden:

  • Hållbar samverkan: Synen på samverkan som ett kunskapsbaserat hantverk och systematisk metod.
  • Teori om folksamlingar: Svenska fotbollsevenemang handlar i hög grad om hantering om folksamlingar, ett ämne som det finns mycket forskning och erfarenhet kring. Vi vill bidra till kunskapsspridning kring detta.
  • “En svensk modell”: Arbetet med svensk fotboll är komplext och det är svårt att se hur alla delar hänger ihop. ENABLE Sverige arbetar därför med att ta fram en schematisk översikt, som ska underlätta en holistisk syn på systemet. Denna är ännu under utveckling.

Under 2019 ligger mycket fokus på spridning av kunskap genom exempelvis utbildningsstöd, men vi investerar även resurser i forskning kring social identitet och arbetsmetoder inom Polisen.