Arbetsområden

Under 2019 drivs ENABLE Sveriges arbete i fyra centrala arbetsområden. De tre första av  dessa kretsar kring våra tre målformuleringar om samverkan samt kunskaps- och metodut-veckling. Inom det sista hanteras intern utveckling av vår organisation och arbetsmodell.