Kunskapsinhämtning, utbildning och samverkan

Under 2018 arbetar ENABLE Sverige med tre huvudområden: kunskapsproduktion, spridning av kunskap samt olika sätt att försöka bidra till en konstruktiv samverkan mellan parterna runt svensk fotboll.

Flera av verksamheterna tangerar alla dessa områden. Några exempel:

Under året inleds ett arbete för att bygga upp en metodbank i samverkan med bland andra Svensk Elitfotboll. Ambitionen är att samla in exempel på välfungerande metoder för att lösa utmaningar i arbetet med service, säkerhet och trygghet. Metodbanken ska sedan sammanställas, för att underlätta spridning av utvecklande idéer inom fotbollsfamiljen. Arbetet kommer ske tillsammans med

Vi planerar även att genomföra en serie regionala events som vi kallar ’Forum för Utveckling och Samverkan’ (’regionala FUS’). Till dessa events bjuds lokala eller regionala representanter för fotbollsföreningar, deras supporterorganisationer samt Polisen in och de byggs runt en utvald match i Allsvenskan eller Superettan. Syftet är att kombinera en studie av ett matchevenemang och spridning av teoretisk och praktisk kunskap bland parterna, med en omedelbar partneröverskridande utvärdering av eventet. Vi hoppas därigenom bidra både till att arrangören får input på hur evenemanget kan utvecklas och att den lokala eller regionala samverkan stärks. Efter säsongen 2018 är preliminärt ett nationellt event med liknande upplägg planerad, dock utan matchevenemangsstudien.

Såväl metodbank som våra FUS-event baseras bland annat på teoribildning kring hantering av folksamlingar, risk och riskprevention samt legitimitet. Genom konsekvent tillämpning, samt engagemang exempelvis i utbildningssammanhang hos våra partners, vill vi bidra till spridning av denna kunskap. Ambitionen med en gemensam förståelse på området, är att det förbättrar exempelvis förmågan till riskbedömning och underlättar samverkan mellan parterna.

Vid sidan av ovanstående deltar vi även i ett samverkansprojekt lokalt i Göteborg, samt bedriver en mera traditionell akademisk studie i samarbete med och inriktning på Polisen. Vi sprider därtill information genom publikationer. Under 2017 släppte vi antologin ’Rivalitet och samverkan’, som ger supporterperspektiv på interaktion mellan supportermiljön och andra intressenter runt fotbollen. Framöver planerar vi publikationer på andra teman.