Teori

Kan man förstå och rent av förutse de individuella eller kollektiva beteenden som ges uttryck i en folksamling? Kan processerna som leder till beteendena påverkas? I så fall hur?

Forskning och teoribildning kan hjälpa oss att åtminstone närma oss svar på frågorna. En förutsättning är dock att vi utgår från en gemensam teoretisk förståelse av folkmassor och supporterkultur, samt av vilka strategiska målsättningar och metoder som enligt forskningen fungerar. Utan en gemensam platform, riskerar såväl  utvecklingsarbete som allmändebatt att bli spretig och I värsta fallkontraproduktiv.

Här ger vi därför en kort introduktion till centrala teorier i ENABLE:s arbete.

 

Elaborated Social Identity Model (ESIM)

Central i ENABLE:s förståelse av crowd management och beteenden i folksamlingar, är den så kallade Elaborated Social Identity Model (ESIM). I korthet beskriver denna hur folksamlingar fungerar samt hur kollektiva beteenden uppstår, genom tillämpning av de teoretiska begreppen social identitet och inter-group dynamics. ESIM-teorin kan hjälpa oss förstå detta.

Tillämpningen av ESIM är avgörande för hur vi talar om ’risk’ och riskbedömning, samt om strategiska målsättningar vid arbete med folksamlingar. I det senare fallet är vikten av upplevd legitimitet är ett centralt basvärde.

Vi sammanfattar teoribildningen om social identitet, inter-group dynamics, hur vi ser på risk och riskbedömning samt på vikten av legitimitet och hur man uppnår en sådan, under separata flikar.

 

För mer information om ESIM, se följande referenser:

Hoggett, J., & Stott, C. (2010). The role of crowd theory in determining the use of force in public order policing. Policing and Society, 20(2), 223-236. doi:10.1080/10439461003668468

Reicher, S., Stott, C., Cronin, P., & Adang, O. (2004). An integrated approach to crowd psychology and public order policing. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 27(4), 558-572. doi:10.1108/13639510410566271

Stott, C., & Reicher, S. (1998). Crowd action as intergroup process: Introducing the police perspective. European Journal of Social Psychology, 32(2), 509-529.

Stott, C., & Reicher, S. (1998). How Conflict Escalates: The Inter-Group Dynamics of Collective Football Crowd `Violence’. Sociology, 32(2), 353-377. doi:10.1177/0038038598032002007