Mål

ENABLE Sverige vill stödja en hållbar samverkan inom svensk fotboll samt utvecklingen av välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla elitfotbollsevenemang.

Detta sker genom:

  • Stärka samverkan: ENABLE Sverige vill bidra till hållbar samverkan och ömsesidig förståelse mellan fotbollens huvudintressenter, genom att erbjuda en dialogplattform och en kunskapsbas för konstruktiva samtal.
  • Kunskapsutveckling & -spridning: ENABLE Sverige vill delta i utveckling och spridning av teoretisk och praktisk kunskap bland fotbollens intressenter.
  • Metodutveckling: ENABLE Sverige vill stödja våra partners vid utveckling av arbetsmetoder i deras organisationer eller evenemang, bland annat genom att identifiera och sprida ‘good practice’ inom svensk fotboll.