Mål

ENABLE:s ambition är att, i nära samarbete med våra partners, bidra till att utveckla arbetet för välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla evenemang kring svensk fotboll.  För att kunna göra detta arbetar vi med följande målområden:

  • Partssamverkan: ENABLE vill bidra till en lösningsorienterad samverkan mellan fotbollens huvudparter, genom att erbjuda en dialogplattform för konstruktiva samtal baserade på en gemensam kunskapsbas.
  • Kunskapsproduktion & -spridning: ENABLE vill bidra till att identifiera och utveckla ’good practice’, genom att studera fotbollsarrangemang och hantering av folksamlingar runt svensk fotboll samt följa aktuell kunskapsutveckling på området. Vi vill även bidra till att sprida kunskapen bland våra partners.
  • Metodimplementering: ; Vi vill stödja våra partners vid utveckling av befintliga, eller implementering av nya, arbetsmetoder i deras verksamheter.

Genom kunskapsspridning även bland externa intressenter runt svensk fotboll, exempelvis bland politiker och media, hoppas vi även kunna bidra till en nyanserad, kunskapsbaserad och inkluderande offentlig debatt om de möjligheter och utmaningar som fotbollen erbjuder.