ENABLE-rapporten om polisarbete från 2016 på engelska

The report provides a detailed, comprehensive, in depth and powerful review of the nature of the safety and security problems being confronted by Swedish top flight football and in so doing provides some critical analysis of existing practices, as well as exploring current strengths and opportunities for further development. One of the central issues that the report identifies are problems in terms of proactive verbal and friendly engagement from police ‘front line’ staff.

The report goes on to provide a series of recommendations for the future development of football policing in Sweden. Central to these is the empowerment and coordination of dialogue based approaches to the policing of football supporters in Sweden.

Rapporten tillhandahåller en detaljerad översikt av säkerhets- och trygghetsutmaningar som svensk elitfotboll ställs inför. I samband med detta framförs såväl en kritisk analys av den arbetsmetodik som tillämpas idag, som tankar kring dess befintliga styrkor och möjliga förbättringspotential.

Rapporten framför en rad rekommendationer för framtida utveckling av polisarbete runt svensk fotboll. Centralt bland dessa är utvecklingen och möjliggörandet av dialogbaserade metoder för att arbeta med fotbollssupportrar.

Ladda ner rapporten ”Publikhantering i svensk fotboll” på engelska