ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser

För att bidra till diskussion och spridning av kunskap har ENABLE producerat denna delrapport, som i detalj redogör för två av våra tre första fältobservationer, men som baserar de preliminära analyserna och slutsatserna även på den tredje. Den teoretiska bakgrundsbeskrivningen baseras i hög grad på teoribildningen inom Elaborated Social Identity Model (ESIM). Denna utgör ett teoretiskt ramverk för att förstå riskhantering i folksamlingar och har haft en avsevärd inverkan på hur polisstrategi och -metod utvecklats på en global nivå.

Klicka på nedan länkar för att ladda ner dokumenten som pdf:

ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser

ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser – engelsk sammanfattning

ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser – svensk sammanfattning