Kategoriarkiv: Publications

ENABLE Sverige – det här är vi

ENABLE Sverige – vad är det egentligen? Vad vill vi fylla för funktion, vilka mål har vi och hur förhåller vi oss till samtiden inom svensk fotboll? Detta är frågor som besvaras i en ny, grundlig rapport som publiceras idag.

Under 2018 har en omfattande omstrukturering av ENABLE genomförts. Vi har lämnat projektformen och markant breddat vår verksamhet. Resultatet har blivit ENABLE Sverige – ett samverkans- och utvecklingsinitiativ inom svensk fotboll.

Bakgrunden till verksamhetsöversynen var en rad djupsamtal med våra centrala partners – Svenska Fotbollsförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollsupporterunionen samt Polisen – vintern 2017/2018. Ambitionen var att identifiera de områden där partners skulle kunna ha maximal nytta av vår verksamhet. Det tidigare stora fokuset på vetenskaplig produktion med betoning på Polisens verksamhet behövde kompletteras med ett arbete som ligger närmare samtliga parters vardag. Översynen har påverkat allt från vår associationsrättsliga form, vårt syfte och våra mål, våra kunskapsmässiga utgångspunkter och arbetskoncept till personalgruppens sammansättning.

Arbetet för att styra om verksamheten har fortgått hela året, parallellt med det ordinarie arbetet. Processen är dock inget som enbart pågått under 2018. Tvärt om, ENABLE har varit i en konstant omdaning ända sedan vad som då var ett projekt grundades – arbetet har förändrats i takt med omgivning och utmaningar.

Hela resan, men framför allt vår nya form och hur vi samspelar med samtiden inom svensk fotboll, sammanfattas i vår nya rapport ”Perspektiv på svensk fotboll”.

Ladda ner rapporten här.

Antologi om samverkan runt svensk fotboll

ENABLE publicerar sommaren 2017 antologin ”Rivalitet och samverkan – Dialogbaserat arbete i svensk fotboll; utmaningar och arbetsmetoder”. Antologin omfattar 90 sidor och är producerad i samarbete med sju externa skribenter, företrädesvis med anknytning till supportermiljön, men även Svensk Elitfotbolls (SEF) ordförande Lars-Christer Olsson figurerar som medförfattare. Andra författare är tidigare eller nuvarande ledamöter i Svenska Fotbollsupporterunionens (SFSU) styrelse, aktiva Supporter Liaison Officers (SLO:er) samt aktiva supportrar.

Antologins tema är aktörsöverskridande samverkan och interaktion inom fotbollen, samt det faktum att det i många fall finns en grundläggande misstro mellan å ena sidan supportermiljön och å den andra ”etablissemanget”, det vill säga fotbollens olika organisationer samt ordningsmakten. Bokens syfte är att belysa de utmaningar som samverkan och dialog inom svensk fotboll reser, men även ge exempel på hur man kan arbeta för att överbrygga utmaningarna.

Ladda ner antologin ”Rivalitet och samverkan – Dialogbaserat arbete i svensk fotboll; utmaningar och arbetsmetoder” gratis

ENABLE-rapporten om polisarbete från 2016 på svenska

En svensk version av vår rapport om polisarbete runt svensk fotboll (publicerad på www.enable-research.org i augusti 2016) finns nu tillgänglig.

Rapporten framför en rad rekommendationer för framtida utveckling av polisarbete runt svensk fotboll. Centralt bland dessa är utvecklingen och möjliggörandet av dialogbaserade metoder för att arbeta med fotbollssupportrar.

Ladda ner rapporten ”Publikhantering i svensk fotboll”

 

publikhantering_front

ENABLE-rapporten om polisarbete från 2016 på engelska

The report provides a detailed, comprehensive, in depth and powerful review of the nature of the safety and security problems being confronted by Swedish top flight football and in so doing provides some critical analysis of existing practices, as well as exploring current strengths and opportunities for further development. One of the central issues that the report identifies are problems in terms of proactive verbal and friendly engagement from police ‘front line’ staff.

The report goes on to provide a series of recommendations for the future development of football policing in Sweden. Central to these is the empowerment and coordination of dialogue based approaches to the policing of football supporters in Sweden.

Rapporten tillhandahåller en detaljerad översikt av säkerhets- och trygghetsutmaningar som svensk elitfotboll ställs inför. I samband med detta framförs såväl en kritisk analys av den arbetsmetodik som tillämpas idag, som tankar kring dess befintliga styrkor och möjliga förbättringspotential.

Rapporten framför en rad rekommendationer för framtida utveckling av polisarbete runt svensk fotboll. Centralt bland dessa är utvecklingen och möjliggörandet av dialogbaserade metoder för att arbeta med fotbollssupportrar.

Ladda ner rapporten ”Publikhantering i svensk fotboll” på engelska

 

 

ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser

För att bidra till diskussion och spridning av kunskap har ENABLE producerat denna delrapport, som i detalj redogör för två av våra tre första fältobservationer, men som baserar de preliminära analyserna och slutsatserna även på den tredje. Den teoretiska bakgrundsbeskrivningen baseras i hög grad på teoribildningen inom Elaborated Social Identity Model (ESIM). Denna utgör ett teoretiskt ramverk för att förstå riskhantering i folksamlingar och har haft en avsevärd inverkan på hur polisstrategi och -metod utvecklats på en global nivå.

Klicka på nedan länkar för att ladda ner dokumenten som pdf:

ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser

ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser – engelsk sammanfattning

ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser – svensk sammanfattning

 

 

Rapport från 2015 års ENABLE-konferens

Denna rapport baseras på presentationer gjorda vid den ENABLE-konferens som hölls på Tele2 Arena den 25-26 februari 2015. Vid konferens närvarade runt 50 personer från ett stort antal organisationer och myndigheter runt svensk fotboll. ENABLES internationella status reflekterades av besökare även från Danmark och Wales. Liksom konferensen är rapporten gjord på engelska och den följer samma kronologi som konferensen.

Ladda ner Rapport från 2015 års ENABLE-konferens