Kategoriarkiv: Videos

Forum för Utveckling och Samverkan

Den 5-6 december i år arrangerade Enable ”Forum för Utveckling och Samverkan” om säkerhet och trygghet i svensk fotboll. Syftet var att bidra till kunskapsspridning och en konstruktiv dialog mellan de inblandadeparterna. Närmare hundra representanter från Polisen, fotbollen samt den svenska supportermiljön deltog.

Forum för Utveckling och Samverkan (FUS) planerades i samarbete med Svensk Elitfotboll (SEF), Polisen, Svenska Supporterunionen (SFSU) samt Svenska Fotbollförbundet (SvFF). Ambitionen var att, med en ’neutral’ aktör i form av Enable som värd, bidra till att samtliga parter runt svensk fotboll ges samma teoretiska förståelse av hur arbete med folksamlingar fungerar. Därtill ville vi bidra till en ökad ömsesidig förståelse för respektive parters förutsättningar för arbetet med fotbollen, för att därigenom lägga en grund för en konstruktiv dialog om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas.

Programmet

Eventet pågick under två dagar. Första dagen låg fokus på internationella fallbeskrivningar, där föreläsare från Storbritannien och Danmark talade om exempelvis hur man arbetat med destruktiva supporternormer i Wales och hur man i Danmark agerat aktörsöverskridande tillsammans med det danska järnvägsbolaget DSB, för att hitta en nationell lösning för supportertåg. Polisbefäl från England och Nordirland föreläste om både lyckade och misslyckade polisinsatser under fotbolls-EM i Frankrike, bland annat den uppmärksammade ordningsstörningen i Marseille. Genomgående tema var hur ett traditionellt kontrollerande och repressivt polisarbete kan effektiviseras genom att man hittar verktyg för partsöverskridande dialog och samverkan med supportermiljön. Dagen avslutades med en gruppdiskussion, där vi försökte lyfta ut generella lärdomar och knyta dessa till den svenska fotbollskontexten, samt en middag för att ge de närvarande möjlighet att diskutera intryck och knyta kontakter.

Den andra dagen tog vid där den första slutade: i den svenska fotbollsmyllan. Målet var här att ge några av de svenska aktörerna en röst. Polisen inledde med en dragning om sin Särskilda Polistaktik (SPT) – som tillämpas vid evenemang där större folksamlingar förväntas och som bland annat bygger på de fyra så kallade ”Konfliktreducerande principerna” kunskap, underlättande, kommunikation och differentiering – samt om hur event- och evenemangspolisenheter används för att förbättra interaktionen mellan polis och brukare. Därefter talade representanter för fotbollen, där SEF:s generalsekreterare Mats Enquist inledde med en dragning om Svensk Elitfotbolls prioritering av samverkan, följt av en dragning från IFK Göteborg och Malmö FF om det enorma arbete som lades ned i anslutning till säsongspremiären 2017, då lagen möttes i en match som flyttats till den stora Ulleviarenan i Göteborg. Enable följde upp den senare dragningen med en redovisning av observations- och surveyresultat från nämnda match. Dessa bekräftade mycket av det arbete som lades ned inför evenemanget som good practice; evenemanget var stort och på en arena där man inte var van att arbeta, men samverkan mellan klubbarna, Polisen och andra myndigheter samt supportermiljöerna, gjorde att dagen förflöt i stort sett helt lugnt.

Deltagarna

De nära hundra deltagarna representerade från fotbollens sida ledarfunktioner inom SEF och SvFF samt säkerhetsansvariga och SLO:er från klubbarna, från supportermiljön representanter från supporterunionen SFSU:s styrelse samt från Polisen befäl på kommenderings- och insatschefsnivå. Därtill kom gäster från universitetsmiljön samt andra Enableintressenter, exempelvis från italienska Serie B:s ledning.

Intryck

Som arrangör är vi mycket glada över det faktum att vi kunde samla representanter från alla centrala parter runt fotbollen – klubbar, supportrar och Polis. Sannolikt är det första gången en utbildnings och dialoginsats av den här storleken riktats mot alla dessa parter samtidigt. Vi är dessutom imponerade av den konstruktivitet och lösningsinriktning som deltagarna visade upp.

Utvärderingarna från eventet stärker oss i uppfattningen om att eventet var uppskattat och att det finns skäl att försöka samla aktörerna även framöver. Vi konstaterar även med tillfredsställelse, att även om vi den här gången riktade eventet framför allt mot de aktörer som arbetar med fotbollssäkerheten professionellt, så efterfrågade flera av deltagarna ett större utrymme för röster från supportermiljön. Detta ligger helt i linje med eventets inriktning och är något som förtjänar större fokus vid eventuella framtida evenemang.

 

Du kan läsa SEF:s beskrivning av evenemanget här.

 

I filmerna kan ni höra några röster från såväl svenska som utländska gäster.

 

 

Polisarbete genom samverkan

Dr. Clifford Stott tilldelades hösten 2015 utmärkelsen “Outstanding Impact in Public Policy”, ett pris som uppmärksammar forskare vars arbete har positiv inverkan på offentlig verksamhet. Utmärkelsen delas ut av Economic and Social Research Council (ECSR).

Stott tilldelades priset, samt finansiellt stöd, för sitt arbete med utvecklingen av dialogpolisenheter i Storbritannien. Enheterna används för att med dialogorienterade arbetsmetoder hjälpa polisen hantera risken för konflikt och ordningsstörningar runt demonstrationer, samtidigt som de säkrar rättigheten att uttrycka åsikter.

ESRC producerade en kort video för att presentera och sprida kunskap om projektet.