Alla inlägg av admin

Forum för Utveckling och Samverkan

Den 5-6 december i år arrangerade Enable ”Forum för Utveckling och Samverkan” om säkerhet och trygghet i svensk fotboll. Syftet var att bidra till kunskapsspridning och en konstruktiv dialog mellan de inblandadeparterna. Närmare hundra representanter från Polisen, fotbollen samt den svenska supportermiljön deltog.

Forum för Utveckling och Samverkan (FUS) planerades i samarbete med Svensk Elitfotboll (SEF), Polisen, Svenska Supporterunionen (SFSU) samt Svenska Fotbollförbundet (SvFF). Ambitionen var att, med en ’neutral’ aktör i form av Enable som värd, bidra till att samtliga parter runt svensk fotboll ges samma teoretiska förståelse av hur arbete med folksamlingar fungerar. Därtill ville vi bidra till en ökad ömsesidig förståelse för respektive parters förutsättningar för arbetet med fotbollen, för att därigenom lägga en grund för en konstruktiv dialog om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas.

Programmet

Eventet pågick under två dagar. Första dagen låg fokus på internationella fallbeskrivningar, där föreläsare från Storbritannien och Danmark talade om exempelvis hur man arbetat med destruktiva supporternormer i Wales och hur man i Danmark agerat aktörsöverskridande tillsammans med det danska järnvägsbolaget DSB, för att hitta en nationell lösning för supportertåg. Polisbefäl från England och Nordirland föreläste om både lyckade och misslyckade polisinsatser under fotbolls-EM i Frankrike, bland annat den uppmärksammade ordningsstörningen i Marseille. Genomgående tema var hur ett traditionellt kontrollerande och repressivt polisarbete kan effektiviseras genom att man hittar verktyg för partsöverskridande dialog och samverkan med supportermiljön. Dagen avslutades med en gruppdiskussion, där vi försökte lyfta ut generella lärdomar och knyta dessa till den svenska fotbollskontexten, samt en middag för att ge de närvarande möjlighet att diskutera intryck och knyta kontakter.

Den andra dagen tog vid där den första slutade: i den svenska fotbollsmyllan. Målet var här att ge några av de svenska aktörerna en röst. Polisen inledde med en dragning om sin Särskilda Polistaktik (SPT) – som tillämpas vid evenemang där större folksamlingar förväntas och som bland annat bygger på de fyra så kallade ”Konfliktreducerande principerna” kunskap, underlättande, kommunikation och differentiering – samt om hur event- och evenemangspolisenheter används för att förbättra interaktionen mellan polis och brukare. Därefter talade representanter för fotbollen, där SEF:s generalsekreterare Mats Enquist inledde med en dragning om Svensk Elitfotbolls prioritering av samverkan, följt av en dragning från IFK Göteborg och Malmö FF om det enorma arbete som lades ned i anslutning till säsongspremiären 2017, då lagen möttes i en match som flyttats till den stora Ulleviarenan i Göteborg. Enable följde upp den senare dragningen med en redovisning av observations- och surveyresultat från nämnda match. Dessa bekräftade mycket av det arbete som lades ned inför evenemanget som good practice; evenemanget var stort och på en arena där man inte var van att arbeta, men samverkan mellan klubbarna, Polisen och andra myndigheter samt supportermiljöerna, gjorde att dagen förflöt i stort sett helt lugnt.

Deltagarna

De nära hundra deltagarna representerade från fotbollens sida ledarfunktioner inom SEF och SvFF samt säkerhetsansvariga och SLO:er från klubbarna, från supportermiljön representanter från supporterunionen SFSU:s styrelse samt från Polisen befäl på kommenderings- och insatschefsnivå. Därtill kom gäster från universitetsmiljön samt andra Enableintressenter, exempelvis från italienska Serie B:s ledning.

Intryck

Som arrangör är vi mycket glada över det faktum att vi kunde samla representanter från alla centrala parter runt fotbollen – klubbar, supportrar och Polis. Sannolikt är det första gången en utbildnings och dialoginsats av den här storleken riktats mot alla dessa parter samtidigt. Vi är dessutom imponerade av den konstruktivitet och lösningsinriktning som deltagarna visade upp.

Utvärderingarna från eventet stärker oss i uppfattningen om att eventet var uppskattat och att det finns skäl att försöka samla aktörerna även framöver. Vi konstaterar även med tillfredsställelse, att även om vi den här gången riktade eventet framför allt mot de aktörer som arbetar med fotbollssäkerheten professionellt, så efterfrågade flera av deltagarna ett större utrymme för röster från supportermiljön. Detta ligger helt i linje med eventets inriktning och är något som förtjänar större fokus vid eventuella framtida evenemang.

 

Du kan läsa SEF:s beskrivning av evenemanget här.

 

I filmerna kan ni höra några röster från såväl svenska som utländska gäster.

 

 

Antologi om samverkan runt svensk fotboll

ENABLE publicerar sommaren 2017 antologin ”Rivalitet och samverkan – Dialogbaserat arbete i svensk fotboll; utmaningar och arbetsmetoder”. Antologin omfattar 90 sidor och är producerad i samarbete med sju externa skribenter, företrädesvis med anknytning till supportermiljön, men även Svensk Elitfotbolls (SEF) ordförande Lars-Christer Olsson figurerar som medförfattare. Andra författare är tidigare eller nuvarande ledamöter i Svenska Fotbollsupporterunionens (SFSU) styrelse, aktiva Supporter Liaison Officers (SLO:er) samt aktiva supportrar.

Antologins tema är aktörsöverskridande samverkan och interaktion inom fotbollen, samt det faktum att det i många fall finns en grundläggande misstro mellan å ena sidan supportermiljön och å den andra ”etablissemanget”, det vill säga fotbollens olika organisationer samt ordningsmakten. Bokens syfte är att belysa de utmaningar som samverkan och dialog inom svensk fotboll reser, men även ge exempel på hur man kan arbeta för att överbrygga utmaningarna.

Ladda ner antologin ”Rivalitet och samverkan – Dialogbaserat arbete i svensk fotboll; utmaningar och arbetsmetoder” gratis

Supporter experiences

ENABLE would like to get input from supporters’ experiences from selected matches during the 2017 season. If you have participated in any of the matches listed below, please fill out our online survey. The survey is in Swedish and answers can be written in Swedish or English. If you have any enquiries or comments, please feel free to write to Neil Williams.

 

Active surveys:

Malmö FF – Djurgårdens IF, 24 April 2017  Take survey

 

Surveys finished:

IFK Gothenburg – Malmoe FF, 1 April 2017.

BK Häcken – Djurgårdens IF, 9 April 2017.

Elfsborg IF – AIK, 10 April 2017.

ENABLE-rapporten om polisarbete från 2016 på svenska

En svensk version av vår rapport om polisarbete runt svensk fotboll (publicerad på www.enable-research.org i augusti 2016) finns nu tillgänglig.

Rapporten framför en rad rekommendationer för framtida utveckling av polisarbete runt svensk fotboll. Centralt bland dessa är utvecklingen och möjliggörandet av dialogbaserade metoder för att arbeta med fotbollssupportrar.

Ladda ner rapporten ”Publikhantering i svensk fotboll”

 

publikhantering_front

ENABLE-rapporten om polisarbete från 2016 på engelska

The report provides a detailed, comprehensive, in depth and powerful review of the nature of the safety and security problems being confronted by Swedish top flight football and in so doing provides some critical analysis of existing practices, as well as exploring current strengths and opportunities for further development. One of the central issues that the report identifies are problems in terms of proactive verbal and friendly engagement from police ‘front line’ staff.

The report goes on to provide a series of recommendations for the future development of football policing in Sweden. Central to these is the empowerment and coordination of dialogue based approaches to the policing of football supporters in Sweden.

Rapporten tillhandahåller en detaljerad översikt av säkerhets- och trygghetsutmaningar som svensk elitfotboll ställs inför. I samband med detta framförs såväl en kritisk analys av den arbetsmetodik som tillämpas idag, som tankar kring dess befintliga styrkor och möjliga förbättringspotential.

Rapporten framför en rad rekommendationer för framtida utveckling av polisarbete runt svensk fotboll. Centralt bland dessa är utvecklingen och möjliggörandet av dialogbaserade metoder för att arbeta med fotbollssupportrar.

Ladda ner rapporten ”Publikhantering i svensk fotboll” på engelska

 

 

ENABLE report on policing of football in Sweden calls for greater investment in Dialogue

policingfootball_SE_coverOn the 1st August 2016 the ENABLE project releases its first major report based upon a series of observations of the policing operations surrounding football matches in Sweden. Its research is led by Europe’s leading academic research team in this field, based at the University of Keele in the UK and the University of Southern Demark, using some of the most innovative research methods currently available. The project is currently funded by Gålöstiftelsen and Länsstyrelsen Stockholm. ENABLE was established in late 2014 to provide a comprehensive, evidence based and objective analysis of the safety and security challenges confronting football in Sweden and to explore the many complex and often inter-related factors that impinge upon them. ENABLE has taken this approach so that relevant policy makers have a clear understanding of the nature of these problems and challenges but also a series of evidence based recommendations about how potential solutions might best be constructed.

ENABLE is a multi-agency international collaboration with more than 40 partners and stakeholders from both inside and outside Sweden. Since its inception the project has undertaken twelve observations of Allsvenskan fixtures using teams of international experts within which the Swedish Police Authority, through their National Development Centre in Stockholm, have been central participants. This intimate partnership between academic researchers and the police has provided the project with invaluable information to help understand the nature of the surrounding policing operations and the challenges they confront. The report highlights the vital role of this partnership and the openness of the Swedish Police Authority to critical academic analysis. The “Swedish Police’s transparency and openness is a hallmark of leading edge and democratic policing and in this regard alone the support and collaboration we have been privileged to receive positions the Swedish Police service as world leading”, says the report’s authors led by Professor Clifford Stott, co-lead of ENABLE and first author of the report

The report provides a detailed, comprehensive, in depth and powerful review of the nature of the safety and security problems being confronted by Swedish top flight football and in so doing provides some critical analysis of existing practices, as well as exploring current strengths and opportunities for further development. One of the central issues that the report identifies are problems in terms of proactive verbal and friendly engagement from police ‘front line’ staff. The authors point out this is not an unusual problem unique to Sweden and is keen not to attribute blame to individual officers. “Of course we have seen examples of individual officers engaging proactively and positively with fans. However, the general pattern indicates a significant and widespread problem with positive engagement”, argues Professor Clifford Stott and his colleagues. This relative lack of proactive positive engagement from the police creates problems because it sits in contrast to their own stated strategic goals and undermines police capacity to manage crowd events in ways that can potentially avoid and otherwise de-escalate tensions in the short, medium and long term.

The report goes on to provide a series of recommendations for the future development of football policing in Sweden. Central to these is the empowerment and coordination of dialogue based approaches to the policing of football supporters in Sweden. The report points out that this is an area of crowd policing where Sweden are global leaders having influenced how policing is conducted in other countries such as the UK. The authors point positively to two relatively recent initiatives in this regard. “Both the development of the Event police concept” first created by the police in Helsingborg “and the Stockholm evenemangs police are two very promising initiatives that need further attention”. But Professor Stott and his team go on to highlight an important breakdown in the nationally coordinated policing reforms that took place following the riots in Gothenburg in 2001, referred to as the Special Police Tactic. They assert that “the police can benefit from nationally unified clear and coherent concepts, competency profiles and training framework” and this one of the central areas where the report recommends that police in Sweden should focus development moving forward.

Now the report is published ENABLE moves on to the next stage of project development focused itself on discussion and dialogue among its stakeholder partners. The first step in this process is the ENABLE national conference on the 16th August 2016 at Tele2 Arena in Stockholm. The conference is free to attend and provides an opportunity for the ENABLE research team to present its core findings and central recommendations and then for representatives of each of the major stakeholders, including Mikael Berkesand, the National Policing Lead for football in Sweden, to provide a formal response. The event will conclude with a discussion among these stakeholders about how to move forward in the spirt of collaborative partnership upon which the report itself was made possible.

Read more about the conference here

Download the report here

 

Questions about the report, please contact

Professor Clifford Stott; Keele University, UK. Telephone no.: +44 798 953 4508

Filip Lundberg, Djurgårdens IF, Sweden. Telephone no.: + 46 (0) 760 263 671

Jonas Havelund, University of Southern Denmark, Denmark. Telephone no.: + 45 21 37 97 12