Hem

ENABLE är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs i nära samarbete med aktörerna inom svensk fotboll samt Polisen. Vi är finansierade av Gålöstiftelsen.

Syftet med ENABLE:s verksamhet är att, i samverkan med partners och utifrån evidensbaserad kunskap, bidra till ett hållbart arbete för välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla arrangemang inom svensk elitfotboll.

För att på bästa sätt kunna bidra till en positiv utveckling  och stödja en fungerande dialog och samverkan mellan fotbollens aktörer, så är vi noggranna med att inta en neutral position i förhållande till samtliga partners samt att alltid basera vår verksamhet på dokumenterad kunskap och erfarenhet.