Hem

ENABLE Sverige arbetar med kunskapsutveckling och -spridning med fokus på svensk elitfotboll. Arbetet bedrivs i nära samarbete med aktörerna inom svensk fotboll samt Polisen. Vi är finansierade av Gålöstiftelsen.

Syftet med ENABLE Sveriges verksamhet är att, i samverkan med partners och utifrån evidensbaserad kunskap, bidra till ett hållbart arbete för välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla arrangemang inom svensk elitfotboll.

För att kunna bidra till en positiv utveckling och stödja en fungerande dialog och samverkan mellan fotbollens aktörer, är vi noggranna med att inta en neutral position i förhållande till samtliga partners samt att alltid basera vår verksamhet på dokumenterad kunskap och erfarenhet.